Kadın

Published on Aralık 7th, 2020

0

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu

Dünyanın bir çok ülkesinden çok sayıda kadın örgütü, 2020 Kadın Hakları Deklarasyonu’nu yayımladı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu, dünyanın pek çok yerinden bin kadar kadın örgütünden oluşan 12 kadın ağı ve platform ile 15 Ekim tarihinde İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar ve diğer ortak sorunları konuşmak üzere bir araya geldiklerini açıkladı.

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu’nda şöyle denildi:

“*Ataerkil yapılar, neoliberal politikalar, otoriter yönetimler, militarizm ve savaşlar uzun zamandan beri kadınların ve kız çocuklarının haklarını ihlal etmekte ve yaşamlarını tehlikeye atmaktadır;

*Derinleşen yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, iklim değişikliği ve içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını durumu daha da ağırlaştırmış; farklı sınıf, ırk, etnik köken ve milletten kadınların değişik şekillerde ve ölçülerde yıpranmasına neden olmuştur;

*Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet; birbirinden çok farklı siyasi görüş, dini inanç ve kültüre bağlı birçok hükümet ve grupların söylem ve eylemlerinde öne çıkmaktadır;

*Tüm devlet kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kurumları; insan haklarının temeli olan, insan onurunda eşitlik ilkesine göre hareket etmeli;

*Tüm hükümetler; kadın örgütleri ile iş birliği içinde ve yeterli kaynaklara sahip ve ciddi uygulanan politikalarla, kadınların ve kız çocuklarının ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, cinsel, ve üreme haklarını güvence altına almalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalı;

*Tüm hükümetler; küresel krizleri yönetmek, her yerde insan haklarını gerçekleştirmek ve güvence altına almak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için uluslararası iş birliği ve çok taraflılık ilkesi ile hareket etmeli;

*Tüm parlamentolar; yasa yapma işlevlerini yerine getirirken, ayrımcı yasaları toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan yasalarla değiştirmeli ve denetleme yetkilerini kullanarak hükümetleri sorumlu tutmalı;

*Yerel, ulusal ve küresel medya; olumsuz tiplemeleri bırakarak, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın hakları ihlallerinin kamusal ve sivil faillerini ortaya çıkarmalı, ihmali olan kurumları sorumlu tutmalı;

*Tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar; etkin yönlendirme, izleme ve takip mekanizmaları ile ve taviz vermeksizin, kadın ve kız çocuklarının haklarının gerçekleşmesine, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın sona ermesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güvence altına alınmasına yardımcı olmalı;

*İstanbul Sözleşmesi, Pekin Eylem Platformu, CEDAW ve Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, tüm insan hakları belgeleri; haklarında yanlış bilgilendirmelere karşı savunulmalı, bütün devletlerce onaylanmalı ve bütünüyle, eksiksiz uygulanmalı.

‘DAHA KARARLIYIZ’

*Her zaman olduğumuzdan daha kararlıyız;

*Demokratik alanlar daralmakla birlikle, biz; ataerkil şiddete, yanlış bilgilendirmelere, eril söylemlere ve kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı koymaya devam edeceğiz;

*Eşitlik, adalet ve barış içinde yaşayacağımız dünyayı kurmak için, kız kardeşlik ve ulusötesi dayanışma içinde hep beraber çalışacağız.”

İMZACILAR

Deklarasyonu imzalayan örgütler şöyle:

*Bulgaristan Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Vakfı, Bulgaristan

*Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Türkiye

*Eşitlik ve Kürtaj Hakkı İçin Büyük Koalisyon, Polonya

*Hırvatistan Kadın Ağı, Hırvatistan

*İnsan Hakları Savunucuları, Amerika Birleşik Devletleri

*Kadın Dayanışma ve Bilgi Merkezi (NPO), Estonya

*Kadın Hakları Merkezi, Polonya

*Kadın Haklarını Geliştirme Derneği (DOMINE), Hırvatistan

*Uluslararası Barış ve Özgürlük İçin Kadın Birliği (WILPF)

*Macaristan Kadın Lobisi, Macaristan

*Şiddete Karşı Avrupa Kadın Ağı (WAVE)

*Ukraynalı Kadın Avukatlar Derneği (JURFEM), Ukrayna

*Avrupa Kadın Lobisi – EWL (Destekçi)


(ANF)

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑