Sömürgecilik

Published on Haziran 21st, 2022

0

Sömürgeciliğe karşı panel: Adil bir dünya için birlikte mücadele

Almanya’nın Duisburg kentinde 7. Ivana Hoffmann Festivali kapsamında “Anti sömürgeci mücadele – geçmişe mi ait yoksa güncel mi?” başlığı altında, Eelam Tamilleri Halk Konseyi (Volksrat der Eelam – Tamilen), Filistin Tutsak Dayanışma Ağı (Samidoun) ve sosyalist gençlik örgütü Young Struggle temsilcileri konuşmacı olarak katıldı.

Ivana Hoffmann şahsında sömürgeciliğe karşı mücadelede ölümsüzleşenler anısına yapılan saygı duruşunun ardından konuşmacılar kısaca örgütlerini tanıttılar ve ardından sömürgeciliğe karşı mücadele konusunda düşüncelerini paylaştılar.

Panelde büyük soykırımlar yaşamış olan Tamil Eelam, Filistin ve Kürt halklarının mücadele ortaklığı ve sömürgecilere karşı mücadele veren bu halkların Avrupa’da uğradıkları baskılar ve ortak mücadele vurgusu öne çıktı.

EELAM TAMİL TEMSİLCİSİ: 2009 SOYKIRIMI GERİLLA HAREKETLERİNİ BASTIRMAKTA BİR DENEMEYDİ

Eelam Tamilleri Halk Konseyi temsilcisi yaptığı konuşmada, Sri Lanka devletinin 2009 yılında bütün emperyalist devletlerin desteğini alarak Tamil halkına uyguladığı soykırımın ve işlenen suçların hesabını sormak için adalet mücadelesine devam ettiklerini anlattı. 2009 Tamil soykırımının emperyalistler tarafından bir gerilla hareketinin nasıl yenilgiye uğratılabileceği konusunda bir deneme teşkil ettiğini belirten temsilci, Türk devletinin Kürtlere karşı saldırılarında Sri Lanka modelinden bahsetmesinin, Tamil soykırımını örnek alarak aynı yöntemi PKK’ye uygulamak istediğini söyledi.

Eelam Tamil bölgesinin Sri Lanka’nın İngiliz sömürgeciliği altında da belirgin olarak sömürüldüğünü, üretilen gıdanın İngiltere’ye götürüldüğünü ve milyonlarca insanın açlıktan öldüğünü belirten temsilci, İngilizler çekildikten sonra da aynı yöntemi Sri Lanka devletinin uyguladığını belirtti.

Sri Lanka’da Tamiller’in hiçbir haktan yararlanamadıklarını, ülkede son dönemde süren ekonomik krizden Tamil bölgesinin daha fazla etkilendiğini belirten temsilci, soykırımdan ve baskılardan dolayı Avrupa’ya göç etmek zorunda kalan Tamillerin burada da baskıya uğradıklarını, Almanya’da birçok davalar açıldığını, Tamillerin yargılandığı Düsseldorf mahkemelerinde kendisinin de ceza aldığını anlattı.

Tamil temsilci, sömürgecilere ve Avrupa devletlerinin sömürgeciliğe karşı mücadele edenlere karşı ortak mücadele etmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

SAMİDOUN TEMSİLCİSİ: SÖMÜRGECİLİĞE VE KAPİTALİZME KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

Panelde konuşan Samidoun temsilcisi, 92 yıl önce 3 Filistin direnişçisinin İngilizler tarafından katledildiğini, bugün ise 3 Filistinli direnişçinin işgalci İsrail tarafından katledildiğini, ancak mücadelenin devam ettiğini belirterek, bütün politik tutsakları sahiplenen Filistin Tutsak Dayanışma Ağı’nın Filistin’de ve 11 farklı ülkede çalışmasının olduğunu anlatarak, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklar hakkında bilgiler aktardı.

İsrail hapishanelerinde 4700 Filistinli tutsağın olduğunu, 640 tutsağın hiçbir yargılama yapılmadan rehin tutulduğunu ve 450 tutsağın ömür boyu hapse çarptırıldığını anlatan temsilci, “işgale, baskıya ve sömürüye karşı mücadele eden tutsaklar bize yol gösteriyor, bizde onların özgürlüğü için kampanyalar yapıyoruz, Georg Abdallah için yürüttüğümüz kampanya bunlardan biriydi” dedi.

Gaza’nın coğrafi ve nüfus olarak dünyanın en büyük hapishanesi olduğunu, gıda sorunu yaşandığını, Gaza’dan diğer bölgelere bağlantı kurmanın zor olduğunu, İsrail’in işgali altındaki topraklarda İsrail kentleri ile Arap kentleri arasında büyük eşitsizlikler bulunduğunu, Diaspora’da 4 nesil Filistinlinin sürgünde yaşadığına değindi.

Sadece işgalci İsrail devletinin değil, Alman devletinden de baskı gördüklerini belirten temsilci, Alman devletinin İsrail’le çıkarlarını gözeterek Filistinlilere bakı uyguladğını, her türlü İsrail eleştirisini ‘anti Siyonizm’ olarak damgalayıp yasakladığını, Berlin’de olduğu gibi, Nakba’nın yıldönümünde her türlü gösteriyi yasakladığını anlattı.

Berlin’de Nakba yürüyüşüne saldırılardan sonra bir ortak mücadele platformu oluştuğunu ve bunun sevindirici olduğunu belirten temsilci, sömürgeciliğe ve kapitalizme karşı ortak mücadelenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

YS: GENÇLİK MÜCADELESİ İŞÇİ HAREKETİYLE BULUŞMAK ZORUNDA

Panelde konuşan sosyalist gençlik örgütü Young Struggle (YS) temsilcisi de sosyalizm perspektifi ile Avrupa çapında mücadele yürüttüklerini, Ivana’nın da bir dönem kendileriyle birlikte mücadele yürüttüğünü, onu takip etmenin ve anmanın kendileri için onur olduğunu belirtti.

Kürdistan’daki sömürgecilik hakkında bilgiler veren YS temsilcisi, 4 devlet arasında bölünüp sömürgeleştirilen Kürdistan’da sömürgecilerin bu parçalarda uyguladıkları baskıları, asimilasyonu ve katliamları anlatarak, sömürgeciliğe, faşizme karşı yürütülen mücadeleye değindi.

Sömürgeci faşist Türk devletinin süreklileşen saldırı ve katliamlarının hem Güney Kürdistan’daki gerilla alanlarını ve hem de Rojava devrimini hedeflediğini, yeni bir işgal saldırısının planlandığını, Rojava devrimini, Kürdistan’ı savunmanın güncel görevlerden olduğunu belirtti.

Türkiye ve Kürdistan’daki tüm saldırılara rağmen devrimci hareketin ayakta olduğunu ve mücadeleyi sürdürdüğünü ve bu mücadeleyi sahiplendiklerini, ama aynı zamanda Avrupa’daki gündemlerin de mücadele konusu olduğuna değinen temsilci, emperyalist merkezlerde gençlik mücadelesinin işçi hareketiyle buluşmak zorunda olduğunu, sömürgeciliğe, faşizme ve sömürüye karşı birlikte mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı.

(Atılım – Berlin)

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑