Basın-Yayın

Published on Ağustos 29th, 2021

0

Kurtuluş Belgeleri Derleme (1) | 1979 Afganistan Yazıları

Kurtuluş Belgeleri serisinde ilk derleme “1979 Afganistan Yazıları” başlığıyla bugün yayınlandı. 84 sayfa olarak çıkan “Afganistan” özel yazıları, 1979 yılında Kurtuluş’un konuya yaklaşımını bilmek açısından önemli. “Afganistan ve diğer tüm belgeler olmak üzere olmak üzere PDF formattaki toplam 12 kitabın linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumak veya indirmek için tıklayın…

Bugün (29 Ağustos) çıkan “Afganistan Özel Derleme” ve diğer tüm belge kitapların hepsine, yazının sonunda yer alan linklere tıklayarak, isterseniz hemen okuyabilir ve indirerek, arşivinize alabilirsiniz. Devamının geleceği “Hazırlık Grubu” tarafından da açıklanan belgelerinin yenileri çıktıkça, buraya yüklemeye devam edeceğiz.

Avrupa Demokrat Gazetesi olarak, özellikle yazı kurulumuzun büyük çoğunluğu Kurtuluş geleneğinden gelmektedir. Bu nedenle, bu belgelere özel ilgimizin olduğu aşikardır. Ama “sol yelpaze” tarafından da büyük ilgiyle takip edilen Avrupa Demokrat Gazetesi, internet sitesiyle ve facebook sayfasıyla, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm devrimci- demokrat, ilerici ve yurtsever çevrelere aynı mesafede durmaya devam edecek. Bu “sansüre inat” ve “sosyalist demokrasi” anlayışımızın olmazsa olmazıdır.

İyi okumalar…


Bugün yayınlanan Kurtuluş Belegeleri – AFGANİSTAN YAZILARI ile ilgili olarak, çalışma grubu adına İsmail Metin Ayçiçek tarafından yapılan bilgilendirmeyi aşağıda veriyoruz:

KURTULUŞ BELGELERİ 1 | 1979 AFGANİSTAN YAZILARI

Değerli dostlar,

Zaman zaman farklı öneriler, eleştiriler ya da böylesi uzun sürmesine yönelik tepkiler dillendirilse de, KURTULUŞ BELGELERİ’ne ilişkin yayınımızın devam edecektir.

Belgelerin yayınlanması, KURTULUŞ dışındaki yoldaşlar şöyle dursun, bir zamanlar Kurtuluş hareketi saflarında antifaşist mücadelede bir komünist olarak aktif rol almış bazı yoldaşlar tarafından da gereksiz bir çaba olarak tanımlanmıştır. Ama Kurtuluş hareketi içinden ya da dışından birçok yoldaş tarafından ise bu yayın benimsenmiş, destek görmüştür. Hakkını vermek gerekir ki böyle bir çabayı derli toplu yapan ilk hareket Devrimci Yol hareketi idi. Yayınlarına arşiv olarak sahip çıkıp, internete yükleyerek günün ve geleceğin devrimcilerinin değerlendirmesine sunmuşlardı. Ve elbette çok da iyi yapmışlardı. Bizim bugün yapmak istediğimiz şey de budur. Hemen söyleyeyim: Bu konuda, bulunduğum kentteki Dev-Yol’cu yoldaşlarım da bana hayli destek oldular, bilgilendirdiler, cesaretlendirdiler, desteklerini sundular. Kendilerine büyük teşekkür borçluyum.

Bu yayına ilişkin zaman zaman iyi niyetle donanmış eleştiriler de söz konusu oldu. Ve sanırım bu eleştirilere, özellikle kişisel olarak benim (herhangi bir kasta sahip olmadan) anlatımlarımdan kaynaklanan eksik bilgilendirme, ya da anlatma becerimin zaman zaman yetersiz kalmasından dolayı, kimi dostlar tarafından BELGELER’in yayınlanması, bir “parti tarihi yazımı” olarak tanımlanarak, böylesi uzun tutulması eleştiri konusu yapıldı. Oysa bu çaba, birilerinin, kendilerini merkeze oturtarak, büyük oranda uydurulmuş anılar üzerinden hatta zaman zaman yalan, daha da kötüsü iftira boyutuna varan tarih yazma girişimlerini engellenebilmesi için bu tür girişimcilerin ve bu tür masalların önüne BELGELER’le çıkarak deşifre etme hakkını ve olanağını pekiştirmeyi; tarihi, bedel ödeyerek sokak sokak, mahalle mahalle savaşıp yaratan gerçek güçlerinin yazmasına kaynak hazırlamayı hedeflemektedir.

Sadece bu değil elbette. “Her devrim önce kendi çocuklarını yer” saçmalığını bilimsel bir kuralmış gibi oturtmaya çalışıp, ona meşruiyet kazandırmaya yönelen anlayışlar da; gerçekliği kasıtlı olarak değiştirerek ya da toptan görmezlikten gelerek “toplumsal hareketleri, tarihi süreçleri tek tek bireylerin yetenekleri ya da gücüyle açıklamaya yönelik çabalar da; toplumsal hareketlerin ve mücadelelerin ortaya çıkışını bireylerin başarılarına bağlayarak tanımlamaya çalışan kendine sevdalı girişimler de deşifre edilerek, tarihin çarpıtılmasını engellemek gerekir. Egemen sınıf tarihçiliğini aşamayarak, yüreklerinde besledikleri iktidar virüsünü sınıfsız toplumlara da aktaran hastalıklı kimlikler, kendilerini tarih yerine koyarak tarihin kendileri üzerinden okunmasını çok isterler. Ne var ki teknolojinin ulaştığı bu çağda “tarihin öğrenilmesini engelleyebilmek” ve hurafeler üzerinden bireysel zaferler kazanmak olanaksızdır.

Bir komünistin “ben…, ben.., “ diye aktardığı toplumsal ya da siyasal bir “tarih” olamaz. Ama her devrimcinin (ve elbette her insanın) kendi bireysel tarihi de vardır. Ve elbette bu bireysel tarihler de toplumsal tarihin ayrıntılarını kavramak ve bütününe daha fazla hakim olabilmek için çok önemlidir. Bu nedenle bireysel tarihlerimizin yazımını da ciddiye alıyorum. Ve bunu hep teşvik ettik. Örneğin Bayram Işık yoldaşımız ilk adımı atanlardan oldu. Saimekadınlı yoldaşlarımız başlatmaya karar verdiler. Her yerden, her arkadaş bu sürece katılabilirler. Böylesi bir çaba, kendi emeğimize duyduğumuz saygının ürünüdür yoldaşlar. Ve biliyoruz ki kendi emeğine saygı duymayan bir komünistten söz etmek mümkün değildir.

Yoldaşlar, bu kez bir “Özel Sayı” mantığıyla, günümüzde Afganistan’da ABD işgalinin son bulması nedeniyle, 21 Aralık1979’da SSCB’nin Afganistan’da başlattığı işgale ilişkin o tarihteki yazdıklarımızı toplayıp hatırlatmak istedik. Arşivde var olan yayınlardan ulaşabildiğimiz yazıları aktardık.

Önümüzdeki tarihlerde bu tür derlemeler yapmaya devam edeceğiz. Elbette bugüne kadar aktardığımız Belgeler dizisi 5. Konferans’a kadar devam edecektir. Sonra Avrupa’daki örgütlenme çalışmaları ve faaliyetlerimiz yine belgesel olarak ve çoğu organ tutanakları ve raporlar aracılığıyla birkaç kitapla aktarılacaktır. Ama onlar hazırlanırken bir yandan da Önümüzdeki DERLEME’ler dizisi sürecektir.

DERLEME dizisi de, elbette belge niteliğindeki yazılardan oluşmaktadır. Ama bu yazılar haftalık gazetemizde ya da diğer yayınlarımızda isimli ya da isimsiz olarak yayınlanmış, “aynı konudaki” yazılardan oluşturulacaktır.

Hazırlanmış olan “1979-Afganistan Yazılar”ndan sonra “Devlet Üzerine Yazılar” ; “Cephe” Üzerine Yazılar”; “Kürt Sorunu Üzerine Yazılar” gibi konular da derli toplu olarak birer kitap halinde hazırlanacaktır. Bütün bunlardan sonra bu tarih için en önemli çalışma sayılacak olan DEVRİMCİ MÜCADELEDE KAYBETTİĞİMİZ YOLDAŞLARIMIZ’a ilişkin ALBÜM çalışması ile bitireceğiz.

Eğer sokak, kent, alan çalışmalarına ilişkin ortak yazılar ele alınırsa, bunları da bu dizinin sonrasında , “tamamlayıcı” bir değer olarak aktarabiliriz.

Ve bütün bu çalışmaların yanı sıra bir de müjde vereyim: KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ’leri de Eylül 2021 ortalarından itibaren pdf format olarak yayına sokuyoruz.

Ve yeni bir düzenlemeyi de duyuralım:

Artık KURTULUŞ BELGELERİ’nin, DERLEME’ler ve KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ’lerinin  e-Mail üzerinden iletimine bu kitapla birlikte son veriyoruz. Bu yöntem hayli zaman alıyor. Bunun yerine daha pratik, daha güvenli ve derli toplu kalıcı bir yöntem olarak    internetten kolayca ulaşabileceğiniz AVRUPA DEMOKRAT Gazetesi’nden okuyabilecek ya da kendiniz doğrudan indirerek arşivinize ekleyebileceksiniz.  

https://avrupademokrat.com/

Benim ömrüm yeter mi bütün bu çalışmalara? Elbette yeter, çok daha fazlasına da yeter elbette! Ama zaten bu tür çalışmalara başlarken, hiçbirimiz kendi ömrümüz üzerinden hiç hesap yapmadık. Biliyorum ki kendi emeğine saygısı olan tek bir Kurtuluşçu da kalsa bu çalışma kendisini sürdürecektir.

Biz Rosa Lüxemburg’un “Vardık, Varız, Var olacağız” iddiasının ateşinden doğduk, o ateşle yaşadık. Varlığımızı belirleyen geçmişimize olduğu kadar, geleceğimizi belirleyen bugünkü varlığımıza da büyük umutlarla bağlıyız. Belgeler varlığımızın kanıtıdır. İnsana özgü bütün duyguları yaşayarak sürdürdük o tarihi, ve insana özgü bütün duyguları sınıfsal rekabetin kirliliğinden kurtararak taşıyacağız geleceklere de. Bu kupkuru bir inanç değil, geleceğin bilimsel yorumunun taa kendisidir.

Bu umut bizim ışığımızın aydınlık saçan güç kaynağı; düşmanınsa yaşamını karartan sonsuz korkusu olsun!

Sevgiyle kalın yoldaşlarım. Saygılar.

ÇALIŞMA GRUBU adına,

İ.Metin AYÇİÇEK  


Derlemenin “İçindekiler” bölümünü aşağıda veriyoruz:

İÇİNDEKİLER

Önsöz Yerine Çalışma Grubu adına. 4

Ülke Kimliği 6

Afganistan’da Etnik Grupların Dağılımı 7

Sovyetler Birliği Afganistan’ı İşgal Etti (Emrah VATANSEVER 21.12.2015) 13

Taliban: Afganistan’da 20 Yıl Sonra Yeniden Kontrolü Sağlayan Örgüt Nasıl Kuruldu, Bugünlere Nasıl Gelindi? (Ece GÖKSEVEN 21. 07. 2021) 25

Kısa Bir Tarih 41

Genel Değerlendirme (Asım ÖZ. 24.08.2021) 46

Ve 2021 52

Gazetelerden… 53

İslam Ve Emperyalizm KG.* 26.12.1979.S.98. 55

Afganistan’da Yeni Bir Darbenin Ortaya Koydukları KG. 2.01.1980. S. 99. 58

Afganistan Darbesi Ve Ortadoğu KG. 11.01.1980. S.100. 61

Afgan Devrimi mi? KG. 17.01.1980. S.101. 64

Emperyalizm Ortadoğu’daki Tehditlerini Yoğunlaştırıyor. (KG. 17.01. 1980. S.101.) 69

Babrak Karmal’ın Hükümet Darbesi (KG. 24.01.1980. S.102.) 73

Emperyalizm SSCB’nin Afganistan’a Müdahalesini Antikomünist Propaganda İçin Kullanıyor. (KG. 24.01.1980. S.102) 76

Çin, ABD ile Askeri İşbirliği Görüşmeleri Yapıyor. (KG. 24.01.1980. S.102) 79

* KG : Kurtuluş Gazetesi


İletişim:
aycicek@gmx.net
(e-mail adresinizi iletirseniz kitaplar gönderilebilir.)
https://avrupademokrat.com/
(Gazeteden, doğrudan pdf format olarak indirebilirsiniz.)
İsmail Yıldırım: (+ 90) 0532 163 05 27
Basılı kitap olarak isteyenler bu telefona bildirebilirler.)

12-Kurtuluş Belgeleri (1) | 1979 Afganistan Yazıları

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑