..." /> HDP'li Hatimoğulları 'çocuk iş cinayetlerini' sordu

Çocuk

Published on Nisan 22nd, 2022

0

HDP’li Hatimoğulları ‘çocuk iş cinayetlerini’ sordu


Çocuk iş cinayetlerinin bir “çocuk emek sömürüsü” politikası olduğunu vurgulayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin sıraladığı talepleri  Meclis gündemine taşıyan Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e Soru Önergesi verdi.


Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Önergenin tam metni şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22.04.2022

 Tülay HATİMOĞULLARI ORUÇ
HDP Adana Milletvekili

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifinde; 2020 yılında tespit edilen çocuk işçi sayısının 12 bin 457 olduğu ifade edilirken, 2021 yılının sonunda 27 bin, 2022 yılının sonunda 28 bin ve 2023 yılının sonunda ise 29 bine ulaşılacağı öngörülmüştür.

Ancak Haziran 2021 tarihinde yayımlanan “Çocuk işçilik yasaklansın!” başlıklı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre, Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi vardır ve bu sayı yaz aylarında ise 5 milyona yaklaşmaktadır.

Çocuk işçiler kayıt-dışı çalıştırılmakta, mevsimsel dönemlere göre çocuk işçi sayısı dalgalanmakta ve yaşın getirdiği bağımlılıklardan dolayı çocuk işçiler örgütlenememektedir. Bakanlık’ın resmi verilerine göre; çocuk işçi ölümleri her yıl 0 ile 5 kişi arasındadır. Oysa İSİG Raporuna göre; 2021’in ilk beş ayı dahil olmak üzere 2013 yılından bu yana son 8 yılda 513 çocuk işçi yaşamını yitirmiştir.

Daha düşük ücretlerle çalıştırılmaları ve örgütlenememeleri nedeniyle güvencesiz iş alanının en büyük parçası olan çocuk işçilik, pandemi dönemiyle artış göstermiştir.

Çocuk işçiliğin artmasına göz yuman ve zemin hazırlayan emek politikaları ve düzenlemeler, çocuk işçiliğin tehlikeli işlere ve sektörlere kayması, işgücünün kayıt dışı ve güvencesizliğin pandemi koşullarında katmerlenmesinin bir sonucu olarak çocuk iş cinayetleri de maalesef artmaya devam etmektedir.

Çocuk iş cinayetlerinin bir “çocuk emek sömürüsü” politikası olduğunu vurgulayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin bu konuda sıraladığı acil talepleri iletiyoruz.

Bu bağlamda;

1. Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına son vermek üzere ilgili Bakanlıkla birlikte çalışmalarınız olacak mıdır?

2. Çocuk emeğiyle ilgili verilerin bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanması sağlanacak mıdır?

3. Kayıt-dışı çocuk işçi çalıştıran kişi ve kurumlara caydırıcı cezalar verilmesi için çalışmalarınız var mıdır?

4. Yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınması, denetimlerin etkin ve sıkı bir şekilde yapılması, ilgili mevzuatların yürürlüğe koyulması için hazırlıklarınız var mıdır?

5. Çocuk işçiliğini yasaklamak üzere çalışmalarınız var mıdır?

Tags: , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑