Güncel

Published on Şubat 10th, 2021

0

HDP’li Hatimoğuları Hatay’da olası depreme karşı önlemleri sordu

HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Fay Üzerinde Yaşayan Kentleri Hatay Raporuna göre; Hatay kent merkezi (Antakya ve Defne) dahil Hassa, Kırıkhan, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı ilçe merkezleri ile yaklaşık 25 mahalle doğrudan diri fay hatları üzerindedir. Alınması gereken önlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduk.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları tarafından verilen soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10.02.2021

Tülay Hatimoğulları Oruç
HDP Adana Milletvekili

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 8 Şubat 2021 tarihinde, “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Hatay Raporunu” yayınlamıştır. Rapora göre; Hatay kent merkezi (Antakya ve Defne) dahil Hassa, Kırıkhan, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı ilçe merkezleri ile eskiden köy veya belde statüsünde bulunan yaklaşık 25 mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır.
Kent merkezinin zeminin ‘alüvyon’ olduğunun aktarıldığı raporda: “Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Antakya’nın kaya üzerinde yer alan illerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir… Deprem zararlarını azaltmanın ve depreme hazır olmanın en önemli unsurlarından biri yapıların olası bir depreme hazır olmasıdır. Amik ovasından Antakya’ya oradan Samandağ ve Yayladağı’na uzanan fay kolları ile Akdeniz içerisindeki faylar da Hatay’ın deprem kaynaklarıdır. Bu fayların büyük kısmı 7 veya daha üzerinde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi ve aciliyeti kendisini açıkça göstermektedir.” ifadeleri kullanılmıştır.
Depreme karşı alınacak gerekli önlemler konusunda Jeoloji Mühendisleri Odası’nın ve ilgili meslek odalarının desteği alınarak Hatay için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda;

  1. Doğu Akdeniz’de deniz içinde meydana gelebilecek depremlerin oluşturabileceği olası etkilere karşı önlemler alınmakta mıdır?
  2. İnşaat, mimarlık, şehir plancılığı, jeoloji mühendisliği gibi disiplinlerle birlikte çalışarak afet olasılıkları ışığında Hatay için Deprem Master Planı hazırlanması sağlanacak mıdır?
  3. Deprem Master Planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejileri belirlenmesi üzerine çalışmalarınız var mıdır?
  4. Aktif fay hatlarının çevre düzeni haritalarına işlenmesi ve bina ile bina türü yapılar için sınırlama getirilmesi planlanmakta mıdır?
  5. Aktif fay hatları üzerinde bulunan kentleri önceleyen çalışmalarınız var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?
  6. Hatay’da deprem toplanma alanlarının durumu nedir? Kaç tane, nerede ve ne büyüklükte toplanma yerleri vardır?

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑