Barış

Published on Eylül 1st, 2021

0

ESP: Emperyalist savaşlara karşı mücadeleye

1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin açıklama yapan ESP Genel Merkezi, emperyalist paylaşım savaşlarında halklara açlık, yoksulluk, mültecilik ve göçmenlik düştüğünü kaydetti. Alanlara çıkarak emperyalizme ve bölge sömürgecilerine karşı ayaklanan halkların yükselttiği özgürlük bayrağını kuşanarak emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapan ESP, “Ezilen halkların onurlu, adil ve demokratik barış özlemini gerçekleştirmek için, birleşik mücadele saflarında buluşalım” dedi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Merkezi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emperyalist kapitalist sistemin dünyayı görülmedik bir hızla yok oluşa sürüklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, kapitalizmin krizi derinleştikçe emperyalist savaşların da aynı ölçüde yayıldığı ifade edildi. 

Emperyalist savaşlarda işçi sınıfı ve ezilenlerin payına açlık, yoksulluk, mültecilik ve göçmenlik kaldığı vurgulanan açıklamada, “ABD-AB ve Rusya-Çin emperyalistleri arasındaki iki bloklu rekabet halklarımızın canı ve kanı üzerinden şekilleniyor. Orta Doğu coğrafyası bu savaşların merkezinde dursa da Kuzey Afrika’dan Akdeniz’e, Akdeniz’den Orta Asya’ya kadar geniş bir alana yayılan emperyalist savaşlar gerçeği karşımızda duruyor. Bu gerçeğin en yalın ve son hali Afganistan işgalidir. 20 yıllık işgalin ardından ABD emperyalizmi Taliban ile yaptığı anlaşma sonrası 30 Ağustos’ta son askerini de çekti” denildi. 

‘BİNLERCE AFGANİSTAN’LI MÜLTECİLİK VE GÖÇMENLİKLE KARŞI KARŞIYA KALDI’
ABD’nin büyük bir yıkımla terk ettiği Afganistan’ı cihatçı Taliban’a teslim ettiği hatırlatılan ESP Genel Merkezi’nin açıklaması şöyle devam etti: “Kadın, çocuk, erkek binlerce Afganistan’lı mültecilik ve göçmenlikle karşı karşıya kaldı. Sömürgeci faşist Türk devleti ise Taliban’la kalıcı ilişkiler kurarak kirli emelleri için Afganistan’da alan tutmanın yollarını arıyor.

Dış politikada yayılma hayallerini gerici, cihatçı örgütlerle ittifak zeminine dayandıran faşist Türk devleti iç politikada işçi ve emekçileri yedeklemek için en büyük kozu olarak gördüğü ırkçılığı ve milliyetçiliği tekrar tekrar devreye sokuyor. Faşist şeflik rejimi bir tarafta rejim krizi içinde debelenirken, diğer tarafta ekonomik kriz ile boğuşuyor. Tam da bu nedenle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriye ve Afganistan halklarını uluslararası arenada koz olarak kullanırken, içeride ise ırkçı ve milliyetçi güruhların hedefi haline getiriyor.

‘KÜRT HALKINA KARŞI İNKARCI VE SÖMÜRGECİ KİRLİ POLİTİKALAR SÜRÜYOR’
Faşist şeflik rejimi, Kürt halkına ve kazanımlarına karşı inkarcı ve sömürgeci kirli savaş politikalarını da kesintisiz sürdürüyor. Bölge ve dünya ezilen halklarının kazanımı olan Rojava devrimini boğmak, Şengal’de Ezidi’lerin kazanımlarını ortadan kaldırmak, Güney Kürdistan’a işgal planlarını uygulamak için elinden geleni yapıyor. Kürt özgürlük güçleri ve dostları, inkarcı ve sömürgeci AKP-MHP iktidarına karşı tüm mevzilerde sürdürdüğü direnişle sömürgeci faşizmin kabusu olmayı sürdürüyor.

Emperyalist burjuva gericilikle ezilen halklar arasındaki saflaşma ve çatışma giderek daha belirgin hale gelerek, keskinleşiyor. Emperyalizmin ve sömürgeci faşist Türk devletinin, işçi sınıfı ve ezilenlere sömürüden, işgalden ve gerici savaşlardan başka sunabileceği bir şey yok. İşçi, emekçi ve dünya ezilen halkları için ise gerçek barış emperyalist gericiliğe karşı savaştan ve sosyalizm için mücadeleden geçiyor.

‘BİRLEŞİK MÜCADELE SAFLARINDA BULUŞALIM’
Türk işçi ve emekçilerini AKP-MHP faşist iktidarının ırkçı ve milliyetçi faşist politikalarını reddetmeye, inkarcı, sömürgeci, soykırımcı ve yayılmacı kirli savaşlarına karşı tavır almaya, ezilen Kürt halkının taleplerini sahiplenmeye çağırıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde alanlara çıkarak emperyalizme ve bölge sömürgecilerine karşı ayaklanan halkların yükselttiği özgürlük bayrağını kuşanarak emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı mücadeleyi büyütelim. Ezilen halkların onurlu, adil ve demokratik barış özlemini gerçekleştirmek için, birleşik mücadele saflarında buluşalım.” (ETHA)

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑