Emek

Published on Temmuz 8th, 2020

0

DİSK: Üyelerimizin yüzde 29,4’ü koronavirüse yakalandı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK-AR’ın yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,”Koronavirüs salgınının çalışma yaşamına etkileri”ne dair DİSK-AR’ın yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Çerkezoğlu, “DİSK üyesi işçilerin yüzde 29,4’ü kendisinin veya arkadaşlarının Covid-19’a yakalandığını belirtmiştir. Özel sektör işçilerinin ise yüzde 1,9’u Covid-19’a yakalanmıştır” dedi.

“Salgın nedeniyle işsizlik 13 milyona ulaştı”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, koronavirüs salgınının çalışma hayatına etkilerine ilişkin yaptıkları saha araştırmalarının sonuçlarını basın toplantısı düzenleyerek paylaştı. Koronavirüs salgınının hem dünyada hem de Türkiye’deki halkı derinden etkilediğini belirten Çerkezoğlu, “Salgın işçilerin yaşamını, sağlığını, işini ve gelirini de tehdit ediyor, milyonlarca işçinin işini ve gelirini kaybetmesine yol açmaya devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük istihdam kaybı ve işsizlik dalgası ile karşı karşıyayız” dedi. Çerkezoğlu, salgın nedeniyle istihdam ve iş kaybının 13 milyona ulaştığının altını çizerek, geniş tanımlı işsizlik ve istihdam kaybının yüzde 39’a yaklaştığını söyledi.

DİSK olarak Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği günden beri salgının toplumsal ve ekonomik boyutuna dikkat çektiklerini ifade eden Çerkezoğlu, “Salgının hem halk sağlığı hem de insan yaşamı açısından yaratacağı vahim sonuçlara karşı hükümeti uyardık. Uyarmakla kalmadık, halkın sağlığını, işini ve gelirini korumaya yönelik çözüm önerileri de sunduk” dedi. Salgının işçiler üzerindeki etkilerini ölçmek için araştırma yaptıklarını söyleyen Çerkezoğlu, “Nisan ayında Covid-19’un üyelerimiz üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinden örgütümüz aracılığıyla veri topladık” diyerek hazırladıkları üç ayrı raporu paylaştıklarını belirtti.

“Kadınlar erkeklere göre daha düşük ücret aldı”

Yaptıkları araştırma sonucunda üyelerinin ciddi ücret ve gelir kaybı yaşadığını vurgulayan Çerkezoğlu, “DİSK üyesi işçilerin yüzde 36’sı ücret veya gelir kaybı yaşadı. Ücret kaybı yaşayan DİSK üyesi kadınların oranı erkeklerden daha fazla gerçekleşti. Kadınların yüzde 47,7’si ve erkeklerin yüzde 34,2’si ücretini, fazla çalışma ücretini veya sosyal ödemelerini eksik aldığını veya hiç alamadıklarını belirtti” dedi. Çerkezoğlu, koronavirüs salgınından kadın işçilerin daha fazla etkilendiğine dikkat çekerek, “Araştırma sonuçları DİSK üyesi kadınların erkeklere göre daha düşük ücret aldığını, çalışma biçimlerinin daha fazla değiştiğini ve çalışma süresinin daha fazla azaldığını ortaya koymuştur. Covid-19 sürecinde kadınların ücret kaybı erkeklerden daha fazla oranda gerçekleşmiştir. Bu durum salgın döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha da arttığı ortaya koymaktadır. Kadınların ücretli çalışma süreleri azalmış, kadınlar istihdamdan daha fazla çekilmek zorunda kalmış ancak ev içi yükleri artmıştır” dedi.

DİSk üyesi işçilerin yüzde 29,4’ü koronavirüse yakalandı

Yaptıkları araştırmada, işçilerin yüzde 29,4’ünün kendisi veya arkadaşının koronavirüse yakalandığını belirttiğini ifade eden Çerkezoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İşçilerin yüzde 1,6’si Covid-19’a yakalandığını belirtirken, yüzde 27,8’i ‘çalışma arkadaşım/arkadaşlarım yakalandı’ demiştir. Böylece DİSK üyesi işçilerin yüzde 29,4’ü kendisinin veya arkadaşlarının Covid-19’a yakalandığını belirtmiştir. Özel sektör işçilerinin ise yüzde 1,9’u Covid-19’a yakalanmıştır İşçilerin yüzde 15,4’ü işyerinde üretimin koronavirüs vakası sebebiyle durduğunu beyan etti. İşçilerin yüzde 7,7’si işyerinde koronavirüs görüldükten sonra salgına yakalanan işçinin bulunduğu bölümün kapatıldığını ve geri kalan bölümlerin çalışmaya devam ettiğini, yüzde 5,8’i işveren tarafından işin durdurulduğunu ve yüzde 1,9’u ise çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığını belirtti.”

(GazeteYolculuk)

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑