Açıklama

Published on Ekim 3rd, 2022

0

AVEG-KON: Faşist molla rejimine karşı direnen halklarla dayanışmayı yükselt!


Molla rejimi tarafından saçlarının bir kısmı görüldüğü için katledilen Jina Mahsa Amini’nin ardından İran’da patlak veren halk isyanı yayılarak devam ediyor. Rojhilat’ta başlayan isyan, kısa zaman içerisinde İran’ın diğer bölgelerine sıçradı. Kürt, Belluc, Azeri ve Fars halkları on yıllardır faşist rejim tarafından yaratılan korku duvarını yıkarak öfkeyle sokakları kuşattı. Özgürlük; başta kadınlar ve gençler olmak üzere her ulustan, her inançtan halkların temel şiarı olarak ülke çapında yankılanıyor.

            Şuana kadar 154 kent ve 31 vilayette görülen isyan dalgası politik İslamcı faşist rejimin temellerini sarsıyor. Rejimin ne “komplo” yalanları, ne “ABD ve dış mihrakların işi” propagandası, ne “isyancıların en ağır şekilde cezalandırılacağı” sopası ve ne de sokağa saldığı kolluk kuvvetleri eliyle gerçekleştirdiği katliamlar evlerinden çıkan kadınların, üniversitelerini işgal eden gençlerin, şalteri indiren işçi ve emekçilerin “gerici rejime ölüm” sloganlarını susturabiliyor.

            Halk isyanının önünü almak için çürümüş faşist rejimin geliştirmeye çalıştığı milliyetçilik halkların birbirine sahip çıkmasıyla boşa çıkıyor. Bombalanan Kürt kentlerinin yardımına bulundukları bölgelerde direnişi harlayan Belluc halkı koşuyor. Tahran’da yaralananların yarası, Azeri kadınların kestiği saçlarla sarılıyor.

            Tüm bunlar İran’da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Kadınlar öncülüğünde gelişen ve tüm topluma yayılan isyan, halihazırda molla rejimine karşı büyük bir moral zafer kazandı. Bütün dünya korku karşısında öfkenin galebe çalışına, zulüm karşısında özgürlük talebinin gücüne tanıklık etti/ediyor. 

            İran’daki isyan sadece mollaları değil, aynı zamanda başta Ortadoğu olmak üzere dünyadaki bütün burjuva gerici rejimleri korkutuyor. Türkiye’de faşist Türk devletinin İran’daki kadınlarla dayanışmak için sokağa çıkanlara hunharca saldırması, demokratik olduğunu iddia eden Avrupa ülkelerinin İran elçiliklerine yürüyen diasporadaki Fars, Kürt kadınları ve onların enternasyonalist dostlarına karşı provakasyon girişimleri, kendi güdümünde olmayan halk hareketi karşısında kaygılanan ABD gerçeği burjuva ikiyüzlülüğü gözler önüne seriyor.

            Şimdi dayanışma ve halkların kardeşliğini eylemli kılma zamanı!

Gün İran’da süren halk isyanının nereye evrileceğini, kaderinin ne olacağını bekleme ve seyretme günü değildir. Politik öncüden yoksun bir direnişin varacağı noktaya ilişkin bilinenleri tekrarlama günü hiç değildir. Bugün enternasyonal dünya proletaryasına, halklara ve özellikle kadınlara düşen politik islamcı faşist rejim güçlerinin hunharca saldırıları karşısında başeğmez direnişine devam eden kadın ve gençlerle, işçi ve emekçilerle aynı yöne bakma, tüm dünyada onların sesi, soluğu ve isyanı olma günüdür.

            İran’da fitili ateşlenen kadın özgürleşmesini, kadın dayanışmasıyla tüm erkek egemen kapitalist dünyanın karşısına dikme, kadın kırımına dönüşen başörtüsü saldırısına karşı mücadeleyi emperyalist kapitalist ülkelerin kürtaj hakkı gibi kazanılmış kadın haklarına dönük saldırılarına karşı mücadeleyle birleştirme günüdür.

            Bizler AVEG-KON olarak Avrupa’da yaşayan yerli ve göçmen tüm işçi ve emekçileri, kadın ve gençleri İran’daki Kürt, Azeri, Fars ve Belluc halklarının isyanıyla birleşmeye, sokakta eylemli dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

            Yaşasın enternasyonal kadın dayanışması!

            Yaşasın halkların kardeşliği!

            Kahrolsun faşist molla rejimi!

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AVEG-KON)

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑