..." /> AvEG-Kon: Baskılar bizi yıldıramaz, mücadelemizi büyüteceğiz!

Açıklama no image

Published on Aralık 30th, 2021

0

AvEG-Kon: Baskılar bizi yıldıramaz, mücadelemizi büyüteceğiz!


Faşist Türk devletinin Türkiye ve Kürdistan’da estirdiği terör, baskı ve zulüm politikasının Avrupa’da yaşayan devrimci, demokrat, ilerici kesimleri de hedeflemesi yeni değil. Avrupa’da yaşayan antifaşist, antikapitalist ve sosyalistler, aydınlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar ve demokratik kitle kurumları sürekli faşist Saray rejiminin hedefinde oldular.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’a giden göçmenler ve Avrupa halklarından antifaşistler Türk devletinin takibatına, gözaltı ve tutuklamalarına, pasaportlarına el konularak Avrupa’ya geri dönmelerine engel olunması gibi baskılarla karşılaştılar ve karşılaşmaktalar. Bu saldırılarla faşizme karşı olan herkese gözdağı verilmek, dahası susturulmak istenmektedir.

Faşist Türk devleti, Türkiye ve Kürdistan’da estirdiği terörle, katliamlarla, hapishaneleri tıka basa doldurmayla devrimcileri, ilerici ve demokratik kesimleri teslim alamadı. Sosyalistler, devrimciler, ilerici ve demokratik kesimler, işçiler, kadınlar, gençler, LGBTİ+’lar faşizme karşı mücadeleye devam etmekte, sokaktaki mücadeleyi büyütmekte. Devrimci kurumlar, birleşik mücadele hattından faşizmin üzerine daha fazla yürümektedir.

Devrimciler, özgürlükten yana Kürtler ve kurumları, mülteciler Avrupa emperyalist devletleri ile sömürgeci Türk faşist diktatörlüğü arasında sürekli siyasi, ekonomik ve askeri çıkarların pazarlık konusu yapıldı. Bu kirli pazarlıkların sonucunda Avrupa’da da birçok kurum basılmakta, Kürt Özgürlük Hareketi’nden ve diğer devrimci kurumlardan devrimciler tutuklanmakta, haklarında davalar açılmaktadır.

Kapitalist sömürü ve baskılara, emperyalist savaş ve işgallere karşı mücadele yürüten Konfederasyonumuz ve bağlı kurumlar, faşist diktatörlüğe karşı mücadelesini sürdürürken, Avrupa’da göçmenlerin eşit sosyal ve siyasal hakları için, kapitalizme, ırkçılığa ve faşist harekete karşı mücadele etmektedir.

Son dönemlerde konfederasyonumuzun ve üye kurumlarımızın kimi yöneticilerine Türk devletinin açtığı davalar ve Türkiye’ye giden konfederasyonumuza bağlı kurumlarda çalışanlara yönelik takibatların, gözaltıların ve ajanlaştırma çabalarının artması, faşist diktatörlüğün Avrupa’daki kurumsal çalışmalarımızdan duyduğu rahatsızlığı göstermektedir.

Öncelikle şunu belirtelim ki, konfederasyonumuz ve çalışanları hiçbir baskıya boyun eğmeyecek, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra siyasal faaliyetlerini de aynı kararlılıkla sürdürecektir. Konfederasyonumuz, sömürgeciliğe ve faşizme karşı Türkiye ve Kürdistan sosyalist ve devrimci hareketinin, işçi sınıfının, kadınların, gençliğin, LGBTİ+’ların yürüttüğü özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin yanında olmaya devam edecek, çalışma yürüttüğü Avrupa’da bu faaliyetlerini aynı kararlılıkla sürdürecektir.

Konfederasyonumuzun Türk devletinin işlediği bütün suçların, katliamların ve faşizmle işbirliği yapan emperyalist devletlerin suç ortaklığının hesabını sormaya devam edecektir.

Konfederasyonumuz, Türk devletinin ve çetelerinin Rojava ve Güney Kürdistan’a yönelik saldırılarına, işgal ve katliamlarına karşı ve tüm işgalci güçlerin Rojava’dan ve Kürdistan’ın diğer parçalarından defolması için mücadeleye devam edecektir.

Konfederasyonumuz, emperyalist savaş ve işgallere, kapitalist sömürüye, ırkçılığa, kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Baskılar bizleri yıldıramaz, susturamaz!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın devrim ve sosyalizm!

AvEG-Kon

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu

30.12.2021

Tags: ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑