Arnavutluk

Published on Kasım 9th, 2021

0

Arnavutluk Komünist Partisi 16. Kongresini yaptı: Gelecek sosyalizmindir!

Arnavutluk Komünist Partisi 16. kongresini gerçekleştirdi. Parti merkez komite sekreterliğine yeniden Kemal Cicolari seçildi. Emek Partisi temsilcisi de kongreye onur üyesi olarak seçildi.

Arnavutluk Komünist Partisi sosyalizm döneminde inşa edilen Tiran Otelinde 16. kongresini gerçekleştirdi.

Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Enver Hoca’nın fotoğraflarının asıldığı kongre salonunda yüze yakın delege salona “Yaşasın Marksizm–Leninizm, yaşasın Enver Hoca, yaşasın sosyalizm” sloganlarıyla girdi.

Sadece Uluslararası Komünist Parti ve Örgütler Konferansına (CİPOML) bağlı partilerin davet edildiği kongrede Emek Partisi (EMEP) temsilcisi kongreye onur üyesi olarak seçildi ve divanda yer aldı.

Parti Genel Sekreteri Kemal Cicolari yaptığı açılış konuşmasında uluslararası duruma ve buna bağlı olarak emperyalist savaş ve saldırganlıkla beraber artan kapitalist sömürüye dikkat çekti. Partilerinin Arnavutluk burjuvazisi ve onun temsilcisi olan hükümetlerin sistemli baskılarıyla mücadele ettiğini dile getiren genel sekreter kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Cicolari konuşmasında partilerinin CIPOML’nin yanında her türden revizyonist, oportünist ve reformist tutum ve varyantlara karşı Marksizm-Leninizmi savunmaya devam edeceğini söyledi ve enternasyonalist dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Merkez Komite Üyesi Cemal Şehu ise konuşmasında CIPOML üyesi partilerin ismini tek tek okudu ve kongreye mesaj gönderen partilere teşekkür etti.

Delege konuşmalarından önce kürsüye davet edilen Emek Partisi temsilcisi ise yaptığı konuşmada “Bu, Arnavutluk’a ilk gelişimiz olmadığı gibi, Arnavut halkı ve komünistleriyle ilişkimiz yeni de değil. Partimiz, kuruluşunun öncesinden başlayarak, başında Enver Hoca yoldaşın olduğu AEP ve Arnavut komünistlerinin yaklaşım ve düşüncelerinden öğrenerek, mücadeleci, kararlı ve direngen Arnavutluk işçi sınıfı ve halkının deneylerinden yararlandı. Partimizin kuruluşu da uluslararası işçi sınıfı ve onun bir parçası olan Türkiye işçi sınıfının birikimlerinin yanı sıra Marksizm-Leninizmin külliyatıyla AEP, Enver Hoca ve Arnavutluk komünistlerinin uluslararası burjuvaziye, emperyalizme, modern revizyonizme ve her türden reformist oportünist sapkınlığa karşı mücadelesinin zenginleştirdiği teorik temel üzerinde gerçekleşti. Partimiz, modern revizyonizmin egemenliğinin yarattığı tahribat koşullarında boyun eğmeden dik durup işçi sınıfı ve Marksizm-Leninizme sadık kalarak, kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi modern revizyonizme ve her türden oportünizme karşı mücadeleyle birleştiren birinci sekreterliğini Enver Hoca’nın yaptığı AEP ve Arnavut komünistlerinin başını çektiği devrim ve sosyalizm safında yer aldı” dedi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

İşçi sınıfıyla burjuvazi, emperyalistlerle halklar ve emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişkilerin şiddetlenmesi, açmazların artması ve ekonomik ve politik istikrarsızlık unsurlarının birikmesinin başta uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halkları etkilediğini belirten Emek Partisi temsilcisi “Salgın ve kapitalizmin krizi, çelişki ve açmazlarıyla kapitalizmin istikrarsızlık birikimini de çoğalttı. Bütün bunlar, sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerini tamamen ya da kısmen paralı hale getirip kötürümleştiren kapitalizmin işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik gibi sonuçlarını ve burjuvazinin yüzünü iyice görünür kıldı. Zorluklarla birlikte kapitalizmin çıkmazlarını yaşayarak sınayan ve geleceklerinin güvence altında olmadığını görmekte olan işçiler ve halkların hoşnutsuzluk, tepkilerinin yükselişine tanık oluyoruz. Yeni arayışlara yönelme eğilimi gelişiyor. Arnavutluk halkının bağrından doğan ve Enver Hoca’nın yönettiği AEP gibi mücadeleci bir partiye sahip olmak, demokrasi ve sosyalizm yolunda ilerleyerek sınıfsız toplum hedefine ulaşabilmenin ön koşuludur. Partilerimizi, uluslararası burjuvazi, emperyalizm ve her türden revizyonizm ve oportünizme karşı kararlı bir mücadele içinde inşa edip büyütebiliriz” dedi.

Delegelerin çoğu geldikleri bölgedeki sorunlara ve artan baskılara dikkat çekerken mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirttiler.

Konuşmalardan sonra Kemal Cicolari yeniden merkez komitesi sekreterliğine seçildi.

(Evrensel)

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑