Makaleler

Published on Temmuz 5th, 2022

0

Alevilerde kadın özgürlüğü | Beyhan İpek


Göstermelik, vitrinlik, yalan özgürlükler, gerçek özgürlüğün kısıtlanmasını da beraberinde getirmektedir…

Düşürülmüş, teslim alınmış, devşirilmiş, cinsiyeti kadın, ruhu davranışları, Kapitalizmin Erkek egemen aklına, kirli ahlakına bezenmiş, bu durumun kültür haline dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz.

Özellikle ülkemiz açısında, tek tipçi ırkçı, gerici bağnazlık içinde, dar kalıplar içerisinde yetiştirilenler. Kadın özgürleşmesini, kıyafete indirgeyen, kısa etek, üstü açık kıyafet, olarak görmekte, kadın köleliğini yine kıyafet üzerinden okumaktadır.

Elbette kıyafette özgürlüğün bir parçası olarak görülebilir. Ama asıl sorunun, bilincimizin kirliliği, köleci ruh, bağnazlık dolu bir çok davranışların yanı sıra, her türlü sömürünün ve araçlarının ideolojik yapısında görülmesi gerekmektedir.
Sömürünün olduğu yerde, hiçbir hak ve özgürlük yeterince berrak olmaz.
Modern çağın köleciliğinde, boyuna takılan zincir, ayağa takılan prangalar, çıplak gözle görülmez bilinçli, farkında beyinlerce görülebilir.
Kadın aklını, algısını teslim alan günümüzün dünyasının egemen kültürü, hiç kuşkusuz sömürgeciliğin insanlarca içselleştirilmesi ile yaşamaktadır.

Kültürel inançsal kadim kökleri itibariyle, Ana kültü üzerinden gelişen, anaerkil dönemden ataerkil evreye dönüşüme ayak dirediği kadına cins ayrımcı yaklaşmadığı için inancı ve kültürel değerleri içinde kadına alan açan, eşitim diyebilen, Aleviliğin başına gelen tüm zulümlerde, kadınlar hedef alınmıştır.

İslam’ın baskın gerici yapısı, örtüsü, şiddeti, ahlakı, kapitalizmin gelişimi vahşiliği sömürgeciliği ile bunun sonucunda günümüze bu hakların, sadece posası kalmıştır.

Yaşam pratiği ile dil ile söylenenin gerçeğinde buluşmayan günümüz Aleviliği maalesef kızdıklarına eleştirdiklerine fazlasıyla benzemektedir.

Göstermelik, vitrinlik, yalan özgürlükler, gerçek özgürlüğün kısıtlanmasını da beraberinde getirmektedir.

Alevilerin diline doladığı “CAN” kavramının da çok farkında olmadan kullanıldığı pratikleri ile de görülmektedir.

Alevilerin kurumsal yapılarında kadın cismen vardır. Kadının kendisi yoktur. Kadının, kadın olarak, tüm benliği, hakları, özgürlükleri ile buralarda olması için ne yeterli bilinç, ne de koşullar yeterli değildir.

Gerçek anlamda bu yapılarda kadın mücadelesini sürdürmek, mevcut yapıları itibariyle, mümkün değildir.

Kağıt üzerinde kadın ismi ile yapılar kurmak bir “adım” olabilir. Yalnız akıl erkeğin aklı ise kadın örgütlenmesi, erkek kontrolü, aklı ve müdahalesi ile şekilleniyorsa, bu yapının kadın örgütlenmesi olduğunu söylemek ne kadar uygundur.

Kadına yönelik, farkında yada bilinçsizce erkek aklı ile sunulan ideolojik kalıplar, elbette sorunlu ve hastalıklı olacaktır.

Yine bu kurumlarda, Eş başkanlık yada eşit başkanlık kadın mücadelesi bilinci ile donanmış eşitler arası tam özgürlükçü ortamda yaşam bulma şansına sahiptir.
Oysa herkes de biliyor ki süreç kolay işlemeyecektir.
Sömürü çarkının içindeki Alevi erkeği ile aklı erkek egemen akıl ile donatılmış, Alevi kadın bu hakları kadına vermemek üzere ideolojik ittifak halindedir.
Bu ittifakın dağıtılması, bilinçli çetin bir mücadele sürecini gerektirdiğini anlamak zorundayız.

ALEVİLERDE KADINA ÖZGÜRLÜK kolay ve bedelsiz değildir.
Unutmayın hak aramak, özgürlüğü bilince çıkarmak için mücadele yürütmek, tüm kadınlar gibi Alevi kadınlarını da acilen beklemektedir.

Muhabbetle..Beyhan İpek – 05.07.2022

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑