Avrupa

Published on Şubat 6th, 2021

0

AGEB’ten anti-emperyalist kampanya

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) “Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birleşelim, Örgütlenelim!” mottosuyla tüm Avrupa’da aktif ve yoğunlaştırılmış faaliyetlerin yürütüleceği kampanya başlattı. Kampanyanın siyasal perspektif dosyası da haberimizde.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) tarafından yapılan kampanya duyurusu şöyle:

Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birleşelim, Örgütlenelim!

Emperyalist-kapitalist sistem ağır bir krizdedir. Kriz, onlar için fırsat emekçiler için daha fazla kayıp demektir. Kriz, egemenler için daha fazla savaş kışkırtıcılığı, daha ağır sömürü demektir. Kriz, güçlünün ve daha örgütlü olanın kazandığı, zayıf ve örgütsüz olanın daha çok kaybetmesi demektir. Kriz, ezilenlere kayıpların faturasının kesilmesi, ezenlere daha fazla kazanç sağlama olanağı demektir. Kriz, egemenlerin ezilenleri kendi şovenizmiyle zehirlemesi ve halkların düşmanlaştırılması demektir. Kriz, ezilenlerle ezenlerin çelişkisinin keskinleşmesi demektir.

Krizde, dağınık ve örgütsüz olan kaybettiği için HAYIR, örgütlenerek mücadele etmek kazandıracağı için EVET demeliyiz. Evet demeliyiz çünkü savaş, işgal, sömürü, zulüm, politik yasaklar zincirinden artık kurtulma zamanı gelmiştir.

Unutulmamalı haksız savaşlar ve işgaller sonucunda milyonlarca insan katledilmekte, yaşadıkları topraklardan göç etmek durumunda kalmaktadırlar. Krizin bir ayağı işgaller ve haksız savaşlar olurken, diğer bir ayağı işçi sınıfı ve emekçilerin büyük bedeller ve mücadeleler sonucu kazanmış olduğu ekonomik-sosyal ve siyasal hakların gasp edilmesi olmaktadır. Bu sınırsız sömürü alanları yaratma mücadelesidir. Sermaye gruplarının birbirini yutma mücadelesi ile tekelleşmenin palazlanması da saldırılara pervasız devam etme koşulları yaratmaktadır. Egemen sınıflar yaşanan krizi; sömürüyü artırmak, ezilenlerin mücadelesini engellemek, gençliği geleceksizleştirmek, mültecilere ölümden başka seçenek vermemek, kadının üzerindeki tahakkümü artırmak, doğayı rant uğruna talan etmek ve sistemin kendisine karşı gelişebilecek her hareketi başından itibaren sindirme yönelimiyle karşılamaktadır.

Birçok Avrupa ülkesinde düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün sadece kâğıt üzerinde geçerliliği kalmıştır. Politik faaliyet yürütmek adeta suç sayılmaktadır. Devrimci, demokratik kurumlara karşı yoğun baskılar, yasaklamalar, soruşturmalar ve tutuklamalar olağan bir durum haline gelmiştir.

İşte tüm insanlık için yıkım olan bu gelişmelerin esas sorumluları emperyalistler ve onların uşağı gerici sınıflardır.

Mücadeleyi yükseltelim!

İşçiler, emekçiler; bizler Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) olarak bu gerici saldırılara karşı tüm devrimci, demokrat, ilerici kesimleri ve ezilenleri egemenlerin saldırısına karşı güçlü ve etkili bir kampanyayla karşılamaya davet ediyoruz. Bu dönemler işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, gençlerin, mülteci ve göçmenlerin, çeşitli ulus ve milliyetlerden halkların daha fazla çileye mahkum edildiği dönemlerdir. Bu daha güçlü bir karşı koyuş, daha etkili bir örgütlenme ve seferber olma halini getirmelidir.

Emperyalist-kapitalist sistemin topyekün saldırısına karşı; doğru konumlanmak ve doğru bir bilinç edinmek için net bir karşıtlık gereklidir. Sistemin, yaşadığı krizi pandemi süreciyle perdelemesine izin vermeyerek, sermayenin sömürü ve baskı politikalarına karşı tüm alanlarda; Sesimizi yükseltelim!

Irkçılığa, ayrımcılığa ve gasp edilen haklarımıza, politik özgürlüğümüze, düşünce ve ifade hakkımıza, uzatılan çalışma saatlerine, ekonomik kesintilere, örgütlenme özgürlüğümüze yönelecek her saldırıya karşı sokakları, meydanları durgunluğa terk etmeyeceğiz. Sokaklar, meydanlar sakinleştikçe gericilik daha fazla katlanacak ve pervasızlaşacaktır. Bu bizim tarihsel hafızamız ve asla unutmayacağımız bir gerçektir.  

Tüm alanlarda bu saldırılara karşı durabilmenin, kazanılmış ve meşru hakların savunulması için örgütlenelim, mücadeleyi yükseltelim!

AGEB olarak, “EMPERYALİST SALDIRILARA HAYIR! ÖRGÜTLENMEYE VE MÜCADELEYE EVET!” sloganıyla sürece müdahale ediyoruz.

Kampanyamız yaşamın tüm alanlarında mücadeleyi ve direnişi örgütlemeyi hedeflemektedir. Dağınıklık ve örgütsüzlük egemenlere daha rahat saldırı olanakları sunmaktadır, sunacaktır. Bu süreci tersine çevirmek; işçi ve emekçilerin, iş yerlerinde, sokaklarda, meydanlarda mücadele etmesiyle olanaklıdır.

Tüm anti-faşist, anti emperyalist devrimci, demokrat ve ilerici kesimleri bu bilinçle süreci karşılamaya ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) – 05 Şubat 2021


Kampanyanın siyasal perspektif dosyasını PDF olarak açabilir ve indirebilirsiniz:

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑